Si želiš postati prostovoljni gasilec?
Si poln poguma, volje in ne veš kam z odvečno energijo?
Bi želel pomagati ljudem?

PRIDRUŽI SE NAM!

in postani član Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj.

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj sprejema nove člane, ki so pripravljeni s svojim delom prispevati, k še bolj varnemu in človeku prijaznejšemu okolju v naši občini. Včlanijo se lahko mladi od 7. let starosti dalje, odrasli in vsi, ki bi si želeli pomagati sočloveku.

PGD Ptuj je humanitarna, nestrankarska, neprofitna organizacija fizičnih oseb, ki želijo aktivno sodelovati v preventivni in operativni dejavnosti ob požarih, naravnih in drugih nesrečah ter drugih nalogah, katere izhajajo iz ciljev delovanja društva.

Kdo sploh je prostovoljni gasilec?

Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

Mladina

Mladina se v gasilskih organizacijah glede na starost deli na: pionirje od 7. do 11. leta starosti, mladince od 12. do 16. leta starosti in gasilce pripravnike od 16. do 18. leta starosti.

Gasilec pripravnik

Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima opravljen tečaj za gasilskega pripravnika.

Pripravnik lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri delih, ki so v skladu s programom pripravništva in niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom.

Operativni gasilec

Operativni gasilec je pripadnik operativne gasilske enote prostovoljnega gasilskega društva, ki je star od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske) in prostovoljno opravlja operativne in preventivne naloge gasilstva ter je psihofizično, zdravstveno ter strokovno usposobljen za opravljanje teh nalog, določenih z zakonom.

Rezervni operativni gasilec

Rezervni operativni član je operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne more opravljati vseh nalog gasilske službe.

Rezervni operativni član ni član gasilske operativne enote, lahko pa prostovoljno, glede na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost, občasno opravlja tudi določene operativne naloge gasilske službe, ki jih določi gasilski vodja.

Veteran

Po dopolnjenem 63. letu starosti – član, oziroma 55. letu – članica postane veteran-ka na podlagi zakona o gasilstvu. Veteran lahko glede na njegovo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge na organizacijskem, preventivnem, izobraževalnem in vzgojnem področju, na operativnem pa samo naloge svetovalne narave.

V kolikor te je zgornja vsebina vsaj malo pritegnila, te vabimo, da se nam pridružiš! Sprejmi izziv in se pridruži deset tisočih prostovoljnih gasilcev v Sloveniji!

Prenesi si pristopno izjavo in jo izpolnjeno pošlješ na naš naslov:

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj
Natašina pot 1a
2250 Ptuj

ali pa skenirano pošlješ na e-poštni naslov: info@pgd-ptuj.si.

Lahko pa se oglasiš v našem gasilskem domu na naslovu, Natašina pot 1a, Ptuj, vsak četrtek v poletnem času od 19.00 do 21.00 ure, ali v zimskem času od 18.00 do 20.00 ure kadar imamo operativne tedenske vaje.

Za vse ostale informacije smo dosegljivi na telefonski številki: +386 (0)2 746 47 31, ali na e-poštnem naslovu: info@pgd-ptuj.si.