Mesto varujemo že 150 let

Mesto Ptuj dobi dokaj zgodaj predpisane požarne rede 1653, 1786 in 1825.  Dobra osnova  organizirane požarne obrambe uvršča ptujsko društvo med prva, ki so pričela leta 1869 s postopkom za registracijo društva pri Štajerskem deželnem namestništvu v Gradcu, kjer je bila leta 1870 tudi odobrena njegova ustanovitev.

Na Ptuju gre zasluga za ustanovitev Francu Wibmerju in Leopoldu Belanu. V začetku septembra 1869 sta se udeležila splošnega avstrijskega gasilskega dneva v Celovcu in se seznanila s takrat modernim gasilstvom. Še istega leta sta osnovala pripravljalni odbor za ustanovitev društva. Odbor je takoj začel zbirati denar in prijave za pristop članov ter naročil nekaj orodja. 3. marca 1870 so sklicali ustanovni občni zbor, ki je odobril vse ukrepe pripravljalnega odbora ter jih sprejel. V društvo je pristopilo 34 izvršujočih članov, ki so takoj pričeli z delom. Na prvi požar, ki je bil na Bregu,  so odhiteli še istega leta. Dela je bilo mnogo, nabaviti je bilo potrebno skoraj vso opremo, brizgalne, vozove, sekire, kavlje, vrvi, piščalke in še veliko drugega.  Leta 1874 je Ptuj obiskalo 400 udeležencev IV. okrožnega gasilskega dne štajerskih gasilskih društev.  Leta 1876 je društvo kupilo novo prenosno črpalno brizgalko. V letu 1877 je bilo društvo prireditelj VII. okrožnega gasilskega dne. Udeležilo se ga je 63 društev iz Štajerske, Hrvaške in Ogrske  s 580 udeleženci.

Sv. Florijan – zavetnik pred požari

Ptujsko društvo je imelo za svoj prvi  prapor zastavo leta 1850 razpuščene meščanske garde (mestni grb, na drugi strani podoba Sv. Jurija), ki ga je leta 1872 prevzelo v varovanje in hrambo. Leta 1894 so v mestu povezali večino stanovanj gasilcev z električnimi alarmnimi zvonci, ki so nadvse izboljšali obveščanje.

Društvo je imelo težave s prostorom. Orodje je bilo spravljeno pri privatnikih. Leta 1899 pa jim je mestna občina dodelila prostore za poslopjem davčnega urada in sodišča. Tukaj so zgradili primerno stavbo, v kateri je bilo društvo vse do 1978, ko se je preselilo na novo lokacijo na Natašino pot, v novo, namensko zgrajeno  zgradbo.

Prvi dom ptujskih gasilcev

Avgusta 1900 je društvo praznovalo 30-letnico delovanja. Društvo se je dobro  tehnično opremilo in razvilo, za kar gre zasluga predsedniku Ivanu Steudteju, ki je imel veliko podporo pri takratnem županu Ornigu, oba pa sta bila pristaša  nemške nacionalne politike. Nacionalno napetost na Ptuju  so podžigale organizacije Südmarka, Schulverein in Turnverein.  Za dosego svojih političnih ciljev pa jim je služilo tudi gasilsko društvo.
Nekaj let pred pričetkom 1. svetovne vojne so gasilci opravljali tečaje iz prve pomoči in nege bolnikov. Rešilni oddelek je med vojno od železniške postaje do bolnišnice v dominikanskem samostanu in drugje v mestu prepeljal 134 800 ranjencev.

Vozila rešilnega oddelka

Po razpadu Avstro-Ogrske  in nastanku nove države  Jugoslavije se razmere v društvu niso spremenile. Še vedno je bil poveljevalni jezik  nemški in je to ostal vse do leta 1932.

Tehnično je društvo napredovalo, nabavljali so novo opremo. Gasilci so dobili prvi avto leta 1923. Leta 1933 je društvo dobilo na podlagi novega zakona  prvo slovensko upravo gasilske čete. Predsednik je postal Franc Vidmar.

Gasilci PGD Ptuj leta 1930

Med žrtvami druge svetovne vojne najdemo  tudi gasilce Štefana Močnika, Mirka Bezjaka, Andreja Cundriča in Ognjeslava Skaza. Sicer o delu društva iz obdobja druge svetovne vojne ni ohranjenih zapisov.

Po drugi svetovni vojni je čakalo člane mnogo dela. Porušeno mesto, izpraznjen gasilski dom.

Društvo je bilo potrebno ponovno postaviti na noge, da je lahko opravljalo svoje poslanstvo, reševenje pred ognjem, pogostimi poplavami na Ptuju, naravnimi nesrečami in podobnim.

Ob 100-letnici društva leta 1970 je društvo pripravilo veliko proslavo z geslom » V službi ljudstva na pomoč«. Požarna osveščenost, poudarek na preventivi, je pričela rojevati sadove, število požarov se je manjšalo, društvo je dobilo nove naloge.

Leta 1978 se je društvo preselilo v novi gasilski dom

Po preselitvi v novi gasilski dom so ptujski gasilci gostili veliko število gasilcev izletnikov, ki so si prišli v Ptuj ogledat dom gasilcev in gasilsko tehniko, s katero društvo razpolaga, seznanili pa so se tudi z zgodovino društva. Vse obiskovalce so prijazno dočakali in skromno pogostili. Število obiskovalcev in njihovi vtisi pa so razvidni iz društvene knjige obiskov.

Na širšem območju Ptuja se je zgodilo vedno več prometnih nesreč, pri katerih so ostali ljudje ukleščeni v pločevino in jih je bilo potrebno hitro reševati. Da bi bili kos tem nalogam, so se ptujski gasilci ustrezno opremili in tudi redno vadili, tako da so bili usposobljeni za hitro pomoč.

Novo gasilsko tehnično vozilo Toyota nabavljeno leta 1995

Društvo si prizadeva slediti tehničnemu napredku, da je kos sodobnim metodam v boju z ognjem, kar dokazuje tudi zadnja pridobitev, nov specialni avto.

Kot drugo najstarejše gasilsko društvo v Sloveniji, ki je praznovalo 130 let obstoja točno na prehodu novega tisočletja, tj. leta 2000, se je v društvu začelo razmišljati tudi o tem visokem jubileju. Ob analizi stanja gasilske tehnike, je takratni pripravljalni odbor ugotovil, da je povprečna starost gasilskih vozil 20 let in za katero je potrebno iz meseca v mesec vse več finančnih sredstev za vzdrževanje. V drugi polovici leta 1999, se je pokazalo, da je projekt zamenjave dotrajanih vozil in gasilske tehnike realen, saj je bila s podjetjem Gasilska oprema podpisana pogodba o dobavi dveh gasilskih vozil.

O delu in dogajanju v drugem najstarejšem društvu v Sloveniji med leti 2000 in 2020, pa boste lahko prebrali v zborniku, ki bo izdan v prihodnjem letu.

Ptujski gasilci

Časovnica
Dogodki ob 150-letnici
 • 21. 1. 2020

  Objava javnega naročila

  Za nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25.

 • 25. 2. 2020

  Odpiranje ponudb

  Ena prejeta ponudba.

 • 4. 3. 2020

  Podpis pogodbe

  Za nakup in dobavo novega gasilskega vozila GVC 16/25.

 • 6. 3. 2020

  150. jubilejni občni zbor

 • 23. 10. 2020

  Slavnostna akademija

  Ob 150-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj, v Dominikanskem samostanu na Ptuju.

 • 24. 10. 2020

  Prevzem novega vozila GVC 16/25

  Pri gasilskem domu na Ptuju.